حرکت نشر از جانب برای کدام عضله است؟

بخش پشت عضله سرشانه زیاد در روزمره و در اکثر حرکات بدنسازی درگیر نیست و برای همین خیلی کم رشد می‌کنه. حرکت نشر برای اینه که این قسمت رشد کنه.

عضله سرشانه ۳ بخش داره:

  • جلو (قُدامی)
  • وسط
  • پشت (خَلفی)

وقتش حرکت سرشانه از جلو می‌زنید بیشتر روی بخش جلویی کار می‌کنه. اما در کل بخش پشت عضله سرشانه زیاد در روزمره و در اکثر حرکات بدنسازی درگیر نیست و برای همین خیلی کم رشد می‌کنه. حرکت نشر برای اینه که این قسمت رشد کنه اما مشکل اینجاست که با اشتباه زدن این حرکت، دوباره فشار رو به بخش جلویی و وسطی سرشانه تحمیل می‌کنیم. و البته چون ما دلمون می‌خواد که با وزنه سنگین‌تری کار کنیم، فشار رو میاریم به بخش جلویی و وسطی که معمولا قوی‌تر هستن، و دوباره اشتباه می‌زنیم.

حرکت نشر از جانب

در عکس بالا می‌بینید که این آقا داره نشر از جانب می‌زنه و خیلی هم درست می‌زنه. چون آرنجش رو گرفته به طرف آسمون. در نتیجه بیشتر با بخش خلفیِ عضله سرشانه کار داره تا جلویی. اگر آرنج شما به طرف پشت باشه و دمبل ها موازی زمین باشن، دارید دوباره با بخش‌های جلویی و وسطی سرشانه وزنه می‌زنید.

در این حرکت شانهٔ خودتون رو جمع نکنید. فقط به همین شکل که در عکس می‌بینید با وزنهٔ سبک تمرین کنید.